Máy tập bụng – Abdominal Isolator – U2073

  • Mã sản phẩm: U2073
  • Kích thước: 1330*1005*1535 mm
  • Trọng lượng: 214 kg
  • Trọng lượng xếp chồng: 95 kg
0868.482.358