Máy tập tay sau – Triceps Extension – U2028

  • Mã sản phẩm: U2028
  • Kích thước: 1160*960*1535 mm
  • Trọng lượng: 165 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 65 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 110 kg
0868.482.358