Máy tập bay vai – Lateral Raise – U2005

  • Mã sản phẩm: U2005
  • Kích thước: 925*1480*1513 mm
  • Trọng lượng: 244 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 110 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 140 kg
0868.482.358