Máy kéo xô trên – Vertical Row – U2034

  • Mã sản phẩm: U2034
  • Kích thước: 1490*1290*1513 mm
  • Trọng lượng: 231 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 95 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 110 kg
0868.482.358