Máy tập tay sau ngang – Seated Tricep-Flat – U2027

  • Mã sản phẩm: U2027
  • Kích thước: 960*1235*1535 mm
  • Trọng lượng: 186 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 65 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 110 kg
0868.482.358