Máy đá mông – Glute Isolator – U2024

  • Mã sản phẩm: U2024. 
  • Kích thước: 1025*1230*1535 mm
  • Trọng lượng: 139 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 49 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 94 kg
0868.482.358