Máy tập ngửa lưng – Back Extension – U2031

  • Mã sản phẩm: U2031
  • Kích thước: 1270*1005*1535 mm
  • Trọng lượng: 241kg
  • Trọng lượng xếp chồng: 110kg
0868.482.358