Máy ngồi tập tay sau – Seated Dip – U2026

  • Mã sản phẩm: U2026. 
  • Kích thước: 1562*1205*1535 mm
  • Trọng lượng: 232 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 110 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 140 kg
0868.482.358