Máy đẩy vai – Shoulder Press – U2006

  • Mã sản phẩm: U2006
  • Kích thước: 1750*1350*1535 mm
  • Trọng lượng: 237 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 110 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 140 kg
0868.482.358