Máy tập tay trước – Biceps Curl – U2030

  • Mã sản phẩm: U2030
  • Kích thước: 1200*940*1535 mm
  • Trọng lượng: 160 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 65 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 110 kg
0868.482.358