Máy tập tay trước tay sau kết hợp – Camber Curl & Triceps – U2087

  • Mã sản phẩm: U2087
  • Kích thước: 1335*1065*1535 mm
  • Trọng lượng: 225 kg
  • Trọng lượng xếp chồng: 110 kg
0868.482.358