Máy đạp đùi – Leg Press – U2003

  • Mã sản phẩm: U2003
  • Kích thước: 2090*1060*1535 mm
  • Trọng lượng: 240 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 109 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 139 kg.
0868.482.358