Máy tập lưng dưới – Lower Back – M1-09

55,000,000 VNĐ

Mã sản phẩm: M1-09
Kích thước: 1390*1029*1620 mm

0868.482.358