Máy tập bụng và lưng dưới – Abdominal & Back Extension – U2088

  • Mã sản phẩm: U2088
  • Kích thước: 1550*1090*1535 mm
  • Trọng lượng: 245 kg
  • Trọng lượng xếp chồng: 110 kg
0868.482.358