Máy đẩy ngực ngang – Vertical Press – U2008

  • Mã sản phẩm: U2008
  • Kích thước: 1488*1059*1814 mm
  • Trọng lượng: 246 kg
  • Trọng lượng xếp chồng tiêu chuẩn: 110 kg
  • Trọng lượng xếp chồng nặng: 140 kg
0868.482.358