Tạ đơn thép mạ Crom Dumbbell (DB010)

8,750,000 VNĐ

Set 20 tạ: 1kg – 10kg
110kg/set