Tạ đơn cao su 12 cạnh Dumbbell (DB063)

28,900,000 VNĐ

Set 24 tạ: 2.5kg – 30kg

390kg/ set