Tạ liền đòn Straight bar (PS008)

8,550,000 VNĐ

Tạ liền đòn thẳng

Tạ liền đòn zic zac