Tạ đơn cao su Rubber Dumbell (DB003)

23,750,000 VNĐ

Set 24 tạ: Từ 2.5kg – 30kg
390kg/set