Tạ bánh Weight Plate (WP035)

130,000 VNĐ

Tạ Bánh 2.5kg: 130,000 vnđ

Tạ Bánh 5kg: 250,000 vnđ

Tạ Bánh 10kg: 500,000 vnđ

Tạ Bánh 20kg: 1,000,000 vnđ