Máy tập Pilates Cadillac Reformer – WK-PL002A

Tên máy: Máy tập Pilates Cadillac Reformer

Mã máy: WK-PL002A

Chất liệu: Gỗ Maple trắng 

Kích thước sản phẩm: 2420*720*2080 mm

Kích thước đóng gói: 2480*770*480 mm

Khối lượng tịnh: 140kg 

Tổng trọng lượng gồm cả bao bì: 160 kg

0868.482.358