Máy kéo xô – ISO-LATERIAL FRONT LAT PULLDOWN – V-33

Mã sản phẩm: V-33
Kích thước: 1640*1230*2070 mm