Máy đứng ép ngực – ISO LATERIAL STANDING PEC FLY – V-37

Mã sản phẩm: V-37
Kích thước: 1200*1260*1550 mm

0868.482.358