INBODY InBCA IN-F500

Kích thước: 674(L)*410(W)*968(H)mm

trọng lượng máy: 30kg

tần số đo: 5kHz/50kHz/250kHz/500kHz

Phạm vi đo lường: Height:70-200cm(±0.1cm) Weight:0.1-400kg(±0.1kg)

0868.482.358